Gruppnamn: Valparna
Gruppbeskrivning
AndPett har inte skrivit någonting.
Skapare: AndPett
Antal lag: 5
Medelpoäng: -4p

Lag som är med i Valparna
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Okt Coach
1.
Järnkaminerna
0 0 0 0 0 0 0
Valpish
2.
Valparna
-3 -3 0 0 0 0 0
AndPett
3.
Valpish
-3 -1 -3 0 -4 5 0
Valpish
4.
Upplunda
-4 -3 -3 0 2 0 0
AndPett
5.
Henok
-10 -1 0 0 -6 -3 0
Henok

Gästbok
Alla inlägg i gästböcker måste följa reglerna för gästböcker. Du är enligt lag ansvarig för det du skriver i gästböcker. Ser du ett inlägg som du tycker inte följer reglerna ombeds du kontakta nt-coachen@everysport.se.
Visa regler för gästböcker

Inlägg
Inga inlägg.